• slidebg1
    Welkom op onze website We zijn gevestigd in gezondheidscentrum Eygelshoven
  • slidebg1
    Praktijk Smeets Wij en ons team staan voor U klaar!

Tel: 045 – 535 12 32 / Fax: 045 – 567 14 00
Spoedlijn Tel: 045 – 567 13 99

Praktijk nieuws.

Met ingang van 1 januari 2022 zullen de huisartsenpraktijken van dkt Smeets en dkt Laumen worden samengevoegd tot een huisartsenpraktijk onder de naam "Huisartsen Eygelshoven"

Voor u als patiënt verandert er weinig. De voor u bekende gezichten (huisartsen, POH en assistentes) blijven gewoon werkzaam in de praktijk

De samenvoeging zal in de loop van 2022 gaan plaatsvinden met uiteindelijk één bali, telefoonnummer etc. Tot die tijd blijft de bereikbaarheid zoals die nu ook is.

Nadere informatie volgt

De praktijk is op maandag t/m donderdag geopend van 8.00 tot 17.00u

Vrijdag zijn wij geopend van 8.00 tot 14.00 u en eenmaal in de vijf weken op vrijdag tot 17.00u. Dit laatste in een wisselend schema samen met 2 andere praktijken in Kerkrade.Onze praktijk

In onze praktijk zijn twee huisartsen werkzaam naast een team van assistenten en praktijkondersteuners.


- huisartsenspreekuur -

In de praktijk wordt gewerkt met een afspraken spreekuur. Dagelijks kunt u hiervoor terecht van 8.00u tot 12.40u en op maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag van 15.00u tot 16.30u


Voor een afspraak worden 10 minuten gereserveerd, mocht u meerdere klachten hebben of om andere redenen behoefte hebben aan een langer consult kunt u dit aangeven bij het maken van de afspraak zodat hier rekening mee kan worden gehouden. Bij verhindering wordt u verzocht de gemaakte afspraak te annuleren. Om de planning van de spreekuren zo efficient mogelijk te laten verlopen zal de assistente u bij het maken van de afspraak vragen naar de klacht(en). De assistentes zijn opgeleid om een goede inschatting van de hulpvraag te kunnen maken. Indien dit voor u een probleem is kunt u dat uiteraard aangeven en zal dit gerespecteerd worden.


- Behandelkamer -

De assistentes zijn opgeleid om een groot aantal verrichtingen zelf uit te voeren en een aantal klachten zelfstandig (onder verantwoording van de huisarts) af te handelen. Ook hiervoor dient u eerst een afspraak te maken, met name om lange wachttijden te voorkomen.

U kunt onder andere voor de volgende zaken dagelijks terecht bij de assistentes: bloedsuiker meten, bloeddruk opnemen, hartfilmpje maken, bloedprikken (ook op verzoek van de specialist), vaatonderzoek, longfunctieonderzoek, oren uitspuiten, wratten aanstippen, hechtingen verwijderen, injecties zetten en steelwratjes laten verwijderen. U kunt hiervoor de hele dag een afspraak krijgen, behalve bloedprikken dat om logistieke redenen alleen kan plaatsvinden van 8.30u tot 12.00u

Herhaalrecepten kunt dagelijks aanvragen via de receptenlijn, telefonisch of via de link op deze website. In verband met de drukte aan de telefoon willen wij u vragen zoveel mogelijk gebruik te maken van de receptenlijn of het online aanvragen. Tussen 8.00u en 10.00u is het altijd bijzonder druk aan de telefoon en om ergernis te voorkomen van uw kant kunt het beste na 10.00 u recepten verlengen.


Indien er sprake is van spoed kunt u uiteraard altijd terecht! 


- Praktijkondersteuners -

Er zijn 4 praktijkondersteuners (POH) werkzaam:
COPD, Diabetes.
CVRM
GGZ volwassenen
GGZ jeugdigen

Patientenportaal:

REGEL UW ZORG ONLINE;

In de patientenomgeving kunt u 24 uur per dag snel, veilig en online contact met uw huisarts hebben. Met uw eigen account logt u veilig in en hoeft u niet elke keer opnieuw uw gegevens in te voeren.

Om te registreren of in te loggen kunt u de volgende link kopieren en openen:

huisartsenpraktijksmeets.uwzorgonline.nl
Wij staan voor U klaar bij vragen en problemen.

's Avonds en in het weekend kunt U bij noodgevallen terecht bij de Huisartsenpost in Heerlen, telefoonnummer 045-5778844.